טופס הסכמה להשתתפות בתכנית תמיכה

תכנית BOL with you הינה תכנית תמיכה בטיפול בקנאביס הרפואי של חברת ברף אוף לייף קאנביס מניופקשרין אוף מדיקל פרודקט בע”מ (להלן: “החברה“) עבור מטופלים אשר קיבלו רישיון לשימוש בקנאביס רפואי (להלן: “הקנאביס“). התוכנית מציעה מגוון שירותים מתוך מטרה לסייע לבעלי רישיון להשתמש בצורה נכונה בקנאביס ולהקל עליהם בתהליך ההסתגלות והיענות לטיפול.

התכנית כוללת את השירותים הבאים:

שירות הדרכה, תמיכה טלפונית וליווי על ידי אחות – הדרכה פנים מול פנים לרבות באופן של טל-רפואה (כדוגמת שיחת זום או אמצעי טכנולוגי אחר) על שימוש בקנאביס על פי הנחיית רופא, מתן ליווי ותמיכה טלפונית על ידי אחות. ההדרכה תינתן על ידי אחות מוסמכת של החברה או מי מטעמה, במסגרתה את/ה ו/או סביבתך התומכת תרכשו כלים ומיומנויות לשימוש בקנאביס.

תנאי תוכנית התמיכה והיענות:

  • התכנית אינה מהווה ייעוץ רפואי ואינה מחליפה את המידע וההנחיות שיתקבלו מהצוות הרפואי המטפל.
  • ידוע לי כי באחריותי לבדוק באופן עצמאי מול הרופא המטפל את המועדים לביצוע הבדיקות, הביקורות וחידוש המרשמים והרישיון.
  • ידוע לי כי לא חלה עלי חובה להשתתף בתוכנית ואני רשאי/ת להפסיק את קבלת השירות בכל עת וללא תנאי.
  • ידוע לי כי לא חלה עליי חובה חוקית למסור מידע, ומסירת מידע תלויה ברצוני ובהסכמתי, אולם מסירת מידע נחוצה כדי שאספקת שירותי התכנית תתאפשר.
  • ידוע לי כי יתכן שהשיחות הטלפון עם האחות יוקלטו ע”י החברה לצורך בקרת איכות ושיפור השירות.
  • ידוע לי כי אין ערובה לכך שהשירות יהיה זמין בכל עת וכי החברה רשאית לשנות את היקף השירות ומועדיו או לסיים את השירות בהודעה של 30 ימים מראש.

המידע האישי שנשמר עלי על ידי החברה כחלק מהתוכנית במידה ואני מסכים לכך במסמך זה,
הינו: שם, ת.ז, כתובת, כתובת מייל, טלפון, פרטים אודות מצב רפואי (לרבות שאלון רפואי), איש
קשר, וכן כל מידע שאעביר מרצוני החופשי.

הסכמת המטופל להצטרף לתוכנית התמיכה והיענות:

  • הנני מביע את הסכמתי לקבל הדרכה לשימוש אופטימלי בקנאביס המשווק על ידי החברה.
  • הנני מאשר/ת לחברה או מי מטעמה לשמור ולהשתמש במידע שנמסר לחברה לצורך ניתוחים סטטיסטיים, לימוד, הדרכה וכל זאת ללא זיהוי פרטי האישיים.
  • הנני מאשר/ת לחברה או מי מטעמה לשלוח אלי במהלך השירות, בדואר, דוא”ל, בטלפון הנייד או באמצעי תקשורת אחרים, מידע בקשר עם הטיפול בקנאביס הנכלל בתכנית התמיכה הנ”ל בלבד.
  • אני מסכים שהמידע שיימסר יישמר במאגר מידע המנוהל ומוחזק על-ידי החברה, וזאת לשם ניהול ותיעוד מתן השירותים.

ככל שאהיה מעוניין כי פרטיי יימחקו ממאגרי המידע של החברה ובכל שאלה לגבי התוכנית ו/או המידע שייאסף אודותי אוכל לפנות לכתובת המייל [email protected]

להצטרפות לתכנית, אנא מלא/י את הפרטים להלן: