תודה רבה,
לתשומת לבך, לצורך ייעוץ אחיות נצטרך לקבל את המסמכים הנ"ל:

  • רישיון קנאביס בתוקף
  • צילום תעודת זהות

יש לשלוח את המסמכים לכתובת מייל:
[email protected]

למען קיצור התהליך, ניתן להמשיך למילוי שאלון רפואי ראשוני

המוצרים שלנו
מידע למטופל
תקנון האתר